Saturday, June 4, 2011

Kung Maaari Lang Sana

Kung maaari bibilangin kong iyong mga pilikmata,
pagmamasdan mga busilig mo na parang may pinagaaralan akong mundo,
paglalakbayin mga daliri ko sa iyong labi
at luwalhati ang mapahinto sa mga kanal nito,

Kung papahintulutan mo,
Papahintulutan kong sarili ko
Na hawiing buhok mo
At ipakiusap ang labi ko sa tenga mo
Na baka sabik sa mga katagang nakatupi
Sa ilalim ng aking lalamunan.
Patawarin lang aking mga palad kung manginig,
Nais lamang nitong mabalani sa iyong mga ugat.

Para akong paganong nagkulong sa kweba
Na sabik sa liwanag at pagkupkop
Ngunit nabubusog lamang sa mga kwento
tungkol sa malayo,
Sa mga malayo.

Kung buksan mo akong aklat sa ibang wika
At nais intindihin,
Kakalungin kitang kagat labi’t
Pikit mata
At maghihintay...
sasambitin ko lamang pita ng aking puso
Kung tatanungin mo ako.

No comments:

Post a Comment